Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018Vytlačiť
 

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2016   (69.3 KB) o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje

VÝZVU

na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018.

Projekty musia byť realizované na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a zamerané na tieto problémové oblasti :

pomoc a podpora rodinám v kríze (rodiny v rozvodovom konaní, dysfunkčné rodiny; rodiny, ktoré sa ocitli v krízových situáciách), prevencia vzniku finančnej negramotnosti v rodinách

programy na prevenciu, odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych sociálnopatologických vplyvov (alkoholizmus, recidívy, vandalizmus, hazardné hry, drogy, domáce násilie a iné).

Projekty budú posúdené Komisiou sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK, ktorá ich odporučí Zastupiteľstvu NSK na schválenie.

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 8 400,- Eur.

Oprávnený žiadateľ (akreditovaný subjekt, fyzická osoba, právnická osoba, obec) predkladá na Odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ,,Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ prostredníctvom:

pošty,

kuriérom,

osobne do podateľne Úradu NSK vyplnením formuláru žiadosti

Formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (FO)  (59.8 KB) alebo  (110.8 KB)
Formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (PO)  (57.1 KB) alebo  (113.5 KB)

alebo elektronickou formou cez elektronickú službu

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom je potrebné doručiť do podateľne Úradu NSK alebo elektronickou formou najneskôr do 31.01.2018 (neprihliada sa na pečiatku pošty).

Prípadné otázky spojené s prípravou projektov a podávaním žiadostí je možné konzultovať na Odbore sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na tel. čísle 037/6922954.

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10000


 
 

webygroup

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír


8510061

Úvodná stránka