Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia MŠ MálašVytlačiť
 

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy Málaš


Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Žiadateľ: Obec Málaš
Názov projektu: Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy Málaš
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
Kód žiadosti o NFP: NFP312060B828
Celková výška oprávnených nákladov: 96 962,67 €
Neoprávnené výdavky projektu: 1 453,35 €
Schválená výška NFP: 92 114,54 €


Predmetom predkladaného projektu ŽoNFP je zvýšenie technickej vybavenosti pre
marginalizované rómske komunity v obci Málaš a to prostredníctvom zlepšenia prístupu ku
kvalitnému vzdelávaniu. K zvýšeniu technickej vybavenosti dôjde prostredníctvom zlepšenia prístupu
ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom poskytnutia kvalitného vzdelávania a starostlivosti v
rannom detstve. Projekt rieši rekonštrukciu budovy materskej školy v obci Málaš, ktorá bola
postavená v roku 1957 ako jednotriedna budova.
V projekte bude riešená hlavná aktivita "Rekonštrukcia budovy materskej školy/alokovaného
pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou
dispozície objektov". Materská škola má v súčasnosti kapacitu 15 detí z čoho 8 detí je z MRK.
Po realizácií projektu bude možné v materskej škole umiestniť 25 detí predškolského veku, z ktorých
13 detí bude z MRK. Predkladaný projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a
destigmatizácie a zrekonštruovaná budova bude spĺňať minimálne požiadavky na energeticky
úsporné budovy.
 


 
 

webygroup

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár


8683706

Úvodná stránka