Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2019Vytlačiť
 

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2019.

Upozorňujeme vás, že

pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu. Doplnenie žiadosti nie je možné.

prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. (pdf, 1 MB) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné informácie

Zákon č. 434/2010 Z. z. (pdf, 189 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie (pdf, 95 kB)  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Smernica č. 7/2018 (pdf, 596 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Rokovací poriadok (pdf, 353 kB) komisie programu/podprogramu dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.

Pokyny k podaniu elektronickej žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa (pdf, 205 kB) .

Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 143 kB) .

Kontakty na tajomníkov a referentov programov dotačného systému (pdf, 151 kB) .

 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2019

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti 

 Upozornenie: zoznam príloh k žiadosti je uvedený na úvodnej stránke, vo Výzve a v Informácii pre žiadateľa. 

Štatistika pre verejnosť/schválené dotácie

 

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

Aktualizované 5. 11. 2018 / odbor dotácií

Posledná aktualizácia: 05.11.2018 / OPR

 

http://www.culture.gov.sk/vdoc/827/obnovme-si-svoj-dom-podprogram-11-15-33d.html


 
 

webygroup

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard


8541215

Úvodná stránka