Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Comenius - aktivity projektu

Mobilita v Českej republike - Opava

 

Dňa 15.-16.06.2014 sme sa 4 zamestnanci školy a 5 detí zúčastnili mobility v rámci projektu Comenius v Českej republike – MŠ Neumannova, Opava. Naši partneri pripravili veľmi pekný program, ktorí deti absolvovali s radosťou. Boli to:

hry s detí v MŠ Neumannová ( ukážka VVČ v anglickom jazyku, tance, piesne v českom a v slovenskom jazyku, spoločná desiata)
oboznamovanie sa s pedagogickou dokumentáciou školy, konzultácie s učiteľkami o VVČ
divadelné predstavenie divadielka Mrak „Vodnická pohádka“
spoločný obed českých, poľských a slovenských detí v MŠ Sadová, Opava
tvorivé dielne – vyfarbovanie, strihanie, lepenie „Vodník“
zábavné odpoludnie s divadielkom Mrak – súťaže a detská diskotéka
rozlúčenie a odchod domov

Stretnutie sa konalo v priaznivej atmosfére, deťom sa stretnutie páčilo, porozumeli cudzej reči a tešia sa na ďalšie stretnutie.    

 

   Výrok slovenských detí na zasmiatie : „ Jéj, ten český práškový cukor chutí takisto ako náš slovenský „

 

 

Čiastkový cieľ projektu Comenius

 

Remeslá „ Exkurzia na RC Ranch Marcelová“

 

Dňa 04.júna 2014 sme sa zúčastnili exkurzie na RC Ranch, kde deti mali možnosť sa oboznámiť s chovom koní a rôznych hospodárskych zvierat, doplneného poznatkami špecialistu na chov koní a jeho skúsenosťami s tradičným pohľadom na toto remeslo.

Súčasťou tejto exkurzie bola aj jazda na koníkovi, ktorá sa deťom veľmi páčila.Deti si oddýchli aj na detskom ihrisku, zasúťažili si a samozrejme po tomto veľkom úsilí ich čakal obed v prírode, ktorý im veľmi chutil. Domov sa vracali v dobrej a spevavej nálade s poznatkami o chove koní a hospodárskych zvierat.


 

Trojdňové stretnutie pedagogických zamestnancov z Poľska, z Česka a Slovenska v rámci projektu Comenius pod názvom “ Európska spolupráca so susednými krajinami a ich materskými školami „

 

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 30. 03. 2014 až 02. 04. 2014.

 

Dňa 30.03.2014 (nedeľa) vo večerných hodinách pricestovali pedagogickí zamestnanci z Opavy a Racibórza do Levíc, kde ich čakala riaditeľka Materskej školy Málaš p. Zuzana Považanová a starosta obce Málaš p. Karol Streda. Po srdečnom privítaní boli naši hostia prepravení do Želiezoviec, kde sa ubytovali v penzióne Eden.

 

Dňa 31.03.2014 (pondelok) sa naši hostia o 9.00 hod. stretli so starostom obce v prítomnosti riaditeľky školy a zamestnancov obecného úradu. V srdečnom rozhovore sa  dozvedeli o histórii obce, kultúre, športe a samozrejme o minulosti a súčasnosti  materskej školy. Rozhovor prebiehal v príjemnej atmosfére. Súčasťou návštevy bola aj prezentácia rôzneho propagačného materiálu, ktoré prezentujú našu obec Málaš (erb, vlajky, krojované oblečenie, kroniky, vázy, taniere a pod.)

Po úvodnom stretnutí sa všetci presunuli do materskej školy. Cestou si prezreli súčasti obce ako kultúrny dom a s ním súvisiaci park, kostol, futbalové ihrisko, obchody, poštu. V materskej škole ich už však netrpezlivo očakávali deti spolu s p. učiteľkou Anitou Benkovou a celým personálom materskej školy.

Stretnutie detí s pani učiteľkami bolo najprv rozpačité ale srdečnosť a dobrá nálada rozviazala jazýčky detí, ktoré s radosťou prijali darčeky , ktoré im poslali poľské a české deti. Ale ani naše deti nezaostali v srdečnosti. Pani učiteľky pozdravili  žartovnou piesňou a samozrejme tancom, ktorý vyčaril úsmev na každej tvári prítomných. Deti taktiež pripravili pre pani učiteľky darčeky, ktoré im odovzdali trochu rozpačito ale s veľkou radosťou. Po úvodnom uvítaní sa naši hostia zaujímali o výchovno vzdelávaciu činnosť v našej materskej škole. Veľmi ich zaujala naša práca, najmä predčitateľská gramotnosť, ktorá na Slovensku už prebieha niekoľko rokov. Súčasťou tohto bola aj nástenka so slovenskými, českými a poľskými slovami, ktoré deti poznávajú už od začiatku projektu Comenius. Niektoré deti mali strach  z porozumenia cudzej reči,  ale obavy sa rozplynuli po úvodných rozhovoroch.

Po  zvítaní sa naši hostia presunuli do druhej miestnosti, kde bola pripravená prezentácia o minerálnych a termálnych prameňoch a kúpeľoch na Slovensku, spojená s ochutnávkou prírodných minerálnych, prírodných liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd.

Prezentáciu pripravila a ňou sprevádzala riaditeľka školy Zuzana Považanová, ktorá odpovedala na mnohé položené otázky prítomných. Prezentácia všetkých zaujala  a ochutnávka minerálnych vôd prebiehala v dobrej nálade a zvedavých otázok.

Pred obedom sme sa presunuli na školský dvor, kde v prítomnosti starostu obce a detí, riaditeľky materských škôl Opavy, Racibórza a Málaša, zasadili symbolické stromy priateľstva, o ktoré sa budú starať deti Materskej školy Málaš, aby pri nasledujúcom stretnutí stromy svojim rastom vyjadrili rozširujúce sa priateľstvá medzi národmi Česka, Poľska a Slovenska.

Odpoludnie končilo obedom v kultúrnom dome v prítomnosti všetkých zamestnancov materskej školy a obecného úradu. Našich hostí pozdravili a privítali aj rodičia detí krásnou a chutnou Sacherovou tortou.

 

Po obede program pokračoval prezentáciou a ochutnávkou bio výrobkov v Biocentre s. r. o Palík Želiezovce,  vo Veľkom Peseku. Zaujímavou formou nás majitelia biocentra Dr. Ing. Palík Ladislav a Palíková Klára oboznámili s históriou a výrobou bioproduktov.
 Podnik vznikol v roku 2006. Venuje sa rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Pestuje sa tu predovšetkým pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnice, atď., ale dôležitou súčasťou rastlinnej výroby sú ovocinárstvo, pestovanie zeleniny a vinohradníctvo. Všetky výrobky sú certifikované bioprodukty. Značnú časť vypestovaného bioovocia a biozeleniny sami spracovávajú. Sušenie je jedným z najstarších, najprírodnejších a najšetrnejších spôsobov konzervovania. Toto pestovanie bio rastlín a ich spracovanie, najmä  sušené ovocie a zelenina, majú dôležité využitie v materských školách. Prezentácia bola na vysokej odbornej úrovni a ochutnané výrobky boli chuťovo veľmi príjemné a lahodné.

Z biocentra sme sa presunuli do  Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove , kde nás privítal majiteľ tohto múzea p. Ladislav Žákovič. Je to múzeum historických zbraní ,vyznamenaní, mincí a všetkého, čo sa spája s  2. svetovou vojnou. Pána Ladislava už od detstva  lákala tematika      2. svetovej vojny a zo začiatku sa tomu venoval, len tak ako dieťa keď ho niečo zaujme, ale postupom času to nabralo obrátky a dostal sa až k veľkej zbierke. Touto formou sa mu podarilo otvoriť svoje vlastné múzeum , v ktorom chce dať každému možnosť,  koho táto tematika zaujíma,  nazrieť do múzea a pozrieť si zbrane ,vyznamenania a rôzne predmety, ktoré nám pripomínajú tie kruté chvíle vojny. Táto fantastická  30 ročná práca na tvorbe múzea bola ocenená aj našimi hosťami z Poľska a z Čiech, čo vyjadrili aj zápisom do knihy návštev.

Tento fantastický deň končil večerou a návratom do penziónu Eden v Želiezovciach.

 

Dňa 01. 04. 2014 (utorok) pokračoval program hneď ráno v materskej škole, kde bola pozvaná

PhDr. Katarína Holbová, bývalá etnografička Tekovského múzea v Leviciach, ktorá zaujímavou prezentáciou objasnila históriu vývoja a vzniku tradícií Veľkej noci na Slovensku. Slovo bolo doplnené aj ukážkami rôznych predmetov, ktoré symbolizujú Veľkú noc. Najzaujímavejšou raritou bol 150 ročný drevený reliéf prinesený až z Jeruzalema. Našich hostí zaujali aj tradičné techniky zdobenia kraslíc, ktoré si mohli vyskúšať aj v tvorivých dielňach, ktoré pokračovali po prezentácii.

Pozvanie do tvorivých dielní prijala aj p. Irena Bieliková, obyvateľka obce Málaš, ktorá predviedla ukážku pečenia tradičného veľkonočného koláča „Keltýš“. Pani učiteľky z Poľska a Čiech tento koláč zaujal, pretože u nich sa takýto recept neobjavuje.

Tradičné techniky zdobenia kraslíc nám predviedla p. Mária Hlobíková z Málaša, ktorá zdobila kraslice látkou a vlnou a p. Mária Matušíková z Čaky, ktorá zdobila kraslice voskom a dierkovaním.

p. Zuzana Klenková z Čaky odlievala sviečky z vosku a p. Diana Špaňová z Čaky plietla košíky z papiera. Samozrejme aj deti z málašskej materskej školy prispeli svojou šikovnosťou a to maľovaním vajíčok akrylovou farbou, strihaním, lepením a dotváraním papierových sliepočiek, dotváraním sklených fliaš na kuriatko, využitím vaječných obalov na stojan na vajíčka. Pomáhala im pri tom aj p. učiteľka Beata Blaškovičová z MŠ Čaka a samozrejme domáce pani učiteľky Anita a Zuzana. Pani učiteľky z Poľska a Česka si vyskúšali všetky techniky tvorivých dielní venovaných Veľkej noci a odnášali si nové poznatky a vedomosti, ktoré nadobudli v tento zaujímavý deň.

Popoludnie tohto fantastického dňa pokračovalo obedom v ovocnom sade Vadalmáš – Divé jablko (Kolta), kde naši hostia ochutnali tradičné slovenské špeciality. Pani majiteľka Ing. Radmilla Drevaňová nám pred prehliadkou rastlinnej a živočíšnej farmy odprezentovala zameranie farmy a najmä biovýrobky z ovocia v prospech detí, ktoré sú produkované  v bio kvalite.

Po obede a prezentácii pokračovala prehliadka farmy, kde sa nachádzajú rôzne druhy hospodárskych zvierat ( ošípané, ovce, kozy, kačice, morky, psy, pštros, pávy). Majiteľka nám porozprávala o chove týchto zvierat, ktoré sú kŕmené obilím, ktoré je pestované v bezprostrednom okolí samotnej farmy, čím je zaručená požadovaná kvalita.

Na záver nám p. Ing. Drevaňová ukázala výrobu ručne máčanej delikatesy (višne a slivky v čokoláde), ktoré sú jedinečné a výnimočné na európskom trhu. Prísne strážený spôsob ich výroby pozná v Európe len sedem malých rodinných firiem. Jedna z nich sídli na Slovensku, niekoľko kilometrov za Koltou, smerom na Levice. Unikátny výrobok pod značkou Radmilla putuje na stôl najbohatších ľudí a firiem sveta z výrobne mladej slovenskej podnikateľky priamo z ovocného sadu Vadalmáš - Divé jablko.

Poslednou zastávkou dnešného dňa bola Obec Podhájska , ktorá sa nachádza na južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 170 metrov nad morom.  Patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho kraja. Leží na železničnej trati medzi Levicami a Šuranmi. Susedí s obcami Trávnica, Radava, Pozba, Veľké Lovce. Obec Podhájska vznikla 1. júla 1960 zlúčením obcí Belek a Svätuša. Dovtedy obe obce vystupovali ako samostatné jednotky, vyvíjali sa historicky samostatne, aj keď mali veľa spoločných znakov, geografických i kultúrnych.

Naši hostia sa oboznámili s históriou tejto obce, tradíciami, oblečením, základnými symbolmi obce. Navštívili niektoré pamätné miesta (kostol Svätuša), ktorý tvorí históriu vzniku obce. V obci Podhájska sa nachádza i rozsiahle termálne kúpalisko, o ktorom sa naši hostia dozvedeli na prezentácii počas prvého dňa v materskej škole. A preto, že zdravie je pre človeka to najdrahšie, blahodárne účinky tejto termálnej liečivej vody si vyskúšali osobne.

Na záver dňa sa pani učiteľky vrátili na Málaš, kde sa uskutočnil spoločenko – kultúrny program troch národov. Zneli piesne slovenské, české a poľské. Nezabudlo sa ani na tanec a to na českú polku, poľský krakowiak a slovenský čardáš. Týmto stretnutím sa upevnili vzťahy medzi národmi, čo znamená, že nie je podstatné poznať jazyk iného národa ale mať veľké  a dobrosrdečné srdiečko.

Dňa 02. 04. 2014 (streda) nastal deň rozlúčky, ktorý pre všetkých bol veľmi ťažký. Všetci sme sa stretli pred obecným úradom Málaš, kde sa oficiálne naši hostia rozlúčili so starostom obce, zamestnancami obecného úradu a materskej školy a samozrejme s deťmi, s ktorými sa na verejnom priestranstve zahrali rôzne hudobno pohybové hry – Zlatá brána, Kolo, kolo mlynské.  Na záver zaznela pieseň Tancuj, tancuj vykrúcaj, ktorú poznajú všetky národy.

V toto dopoludnie však bola naplánovaná ešte návšteva múzea v Brhlovciach – skalné obydlia, ktoré majú vlastne svoj pôvod v ochrane domáceho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov v 16. a 17. storočí.

Keďže sa tu nachádza dobre spracovateľský usadený popol a prach – tufit a tuf a obec a jej okolie zaznamenali v období treťohôr bohatú sopečnú činnosť, naskytla sa jedinečná možnosť ako ich využiť. A tak si do usadenín Brhlovčania vyrúbali jedinečné obytné i hospodárske priestory. Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu zdroj obživy.

V devätnástom storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou formou existencie tunajších ľudí, ktorí sa techniku ťažby a opracovania kameňa naučili od talianskych staviteľov miestneho kaštieľa.

Toto trojdňové stretnutie končilo obedom v Leviciach v reštaurácii Biela hus a potom už nastalo ozajstné rozlúčenie, pretože vlak na železničnej stanici nepočká. A preto prišli posledné objatia, poďakovania a prísľub ďalšieho spoločného stretnutia.

 

Dovidenia v Opave 15. mája 2014.

                                                                                                          Zuzana Považanová, DiS

                                                                                                         riaditeľka materskej školy


 

webygroup

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


8758587

Úvodná stránka