Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Miloš Biely

Tel: 0903 846 719

E-mail: milos.biely@gmail.com


 

Ing. Zoltán Halasi

Tel: 0904 763 944

E-mail: fragil1@azet.sk


 

Lukáš Gabčo

Zsolt Zoller

Tel: 0903 261 264

E-mail: zollerz744@azet.sk


 

František Bocsák

Tel: 0907 741 256


 

 

 

Právomoci poslancov Obecného zastupiteľstva

• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
• uznášať sa na včeobecne záväzných nariadeniach obce (VZN)
• schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
• zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
• schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
• zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
• udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
• ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár


8856314

Úvodná stránka