Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Málaš

Úradná tabuľa

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku   verejného obstarávania - podlimitná zákazka  bez využitia elektronického trhoviska /§ 100 ods. (1) písm. f) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

 

„Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Málaš“

 

Zoznam uchádzačov (ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk) a ich návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk po vyhodnotení elektronickej aukcie:

 

P.č. Uchádzač / Obchodné meno Adresa alebo sídlo Kritérium - cena  s DPH v € Poradie úspešnosti
1. ASV AGRONOVA s.r.o.

Púchovská 8

831 06  Bratislava

80 900,00 € 1.
2.

MANNET spol. s r.o.

Družstevná 616/13

922 42  Madunice

81 000,00 € 2.
3. KomAgrartechnik, s.r.o.

Hlavná 1444

946 32  Marcelová

88 887,00 € 3.

 

 

Karol Streda, starosta

 

 

 

č.t./fax:036/7729121                                           

mobil:  0918463004              

e-mail: starosta@malas.sk

 

 

 


 

Oznámenie o mieste a termíne konania otvárania ponúk


 

 

 

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
MESTA ŽELIEZOVCE NA ROKY 2011 – 2015

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Obec Málaš v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente:  PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
MESTA ŽELIEZOVCE NA ROKY 2011 – 2015.


Do oznámenia je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na sekretariáte Obecného úradu v Málaši, č.d.14, najneskôr do 28.3.2014.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice do 28.3.2014.

 

Zverejnené: 13. marca 2014


 

 

PRIAMY PREDAJ / NÁJOM MAJETKU


 

webygroup

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika


3174366

Úvodná stránka